เอฟพีจีเอ Stratix® V E

ปรับให้เหมาะสมสำหรับการสร้างต้นแบบ ASIC ด้วยองค์ประกอบลอจิก 952K บนแฟบริกลอจิกประสิทธิภาพสูงสุด

ดูเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การออกแบบ FPGA, Design Store, การดาวน์โหลด, ชุมชน และการสนับสนุน

เอฟพีจีเอ Stratix® V E