เอฟพีจีเอ SoC Intel® Stratix® 10 AX

Intel® Stratix® 10 AX-Series SoC FPGA บูรณาการตัวแปลงข้อมูลไวด์แบนด์ระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่างสูงสุด 64Gsps โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผล 14nm ของ Intel โดยให้อัตราเครื่องรับส่งสัญญาณสูงสุด 28Gbps และให้แพ็คเกจความหน้าแน่นของช่องสัญญาณสูงเพื่อรับมือกับข้อจำกัดด้านขนาดที่ยุ่งยาก

เอฟพีจีเอ SoC Intel® Stratix® 10 AX

ชื่อผลิตภัณฑ์ Logic Element (LE) อุปกรณ์ขยาย 18x19 # of ADC/DAC อัตราการสุ่มตัวอย่าง (Gsps) # บิตความละเอียด หน่วยความจำแบบฝัง Quad Core ARM XCVR PCIe แพ็คเกจ
Intel® Stratix® 10 AX SOC FPGA 1SA28 2753 11520 8/8 64/64 10/10 244 ใช่ 56G PAM-4, 28NRZ 3.0 50x50