การ์ดเร่งความเร็วที่ตั้งโปรแกรมได้ Intel® FPGA N3000

การ์ดเร่งความเร็วที่ตั้งโปรแกรมได้ Intel® FPGA (Intel® FPGA PAC) N3000 เป็นแพลตฟอร์ม SmartNIC ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่สำหรับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบหลายเวิร์กโหลดและการเร่งความเร็วแอปพลิเคชัน

รับข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ›

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล ›

การ์ดเร่งความเร็วที่ตั้งโปรแกรมได้ Intel® FPGA N3000