การ์ดเร่งความเร็วที่ตั้งโปรแกรมได้ Intel® FPGA N3000

การ์ดเร่งความเร็วที่ตั้งโปรแกรมได้ Intel® FPGA (Intel® FPGA PAC) N3000 เป็นแพลตฟอร์ม SmartNIC ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่สำหรับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบหลายเวิร์กโหลดและการเร่งความเร็วแอปพลิเคชัน

รับข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ›

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล ›

การ์ดเร่งความเร็วที่ตั้งโปรแกรมได้ Intel® FPGA N3000

ตาราง 1 โซลูชันการเร่งความเร็วที่แนะนำสำหรับดีไซน์ใหม่

เวิร์กโหลดการเร่งความเร็ว แบบใช้ Intel FPGA SmartNIC N6000-PL Silicom FPGA SmartNIC N5010 Series แบบใช้ Intel IPU C5000X แบบใช้ Intel IPU C6000X
vRAN เท่า
OVS เท่า เท่า
Contrail เท่า เท่า
SRV6 เท่า
vFirewall เท่า เท่า เท่า
DDoS เท่า เท่า เท่า

เวิร์กโหลดการจําลองเสมือนฟังก์ชันเครือข่าย (NFV) ที่รองรับโดย Intel® FPGA PAC N3000

แอพพลิเคชั่น ผู้ให้บริการ ข้อดีของ FPGA แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
vFirewall F5 Networks ความจุสูงสุด 300 เท่า เพื่อรองรับการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย (DDoS)†

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน: การป้องกัน DDoS ความจุสูงในสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์ด้วย F5 BIG-IP VE สำหรับ SmartNIC และ Intel® FPGA PAC N3000

เอกสารข้อมูล: เพิ่มการป้องกัน DDoS สำหรับสภาพแวดล้อม Cloud/NFV ด้วย BIG-IP VE สำหรับ SmartNIC

SRV6 HCL Technologies ปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุด 300% สำหรับแพ็คเก็ตขนาดเล็ก†

เอกสารข้อมูล: การกำหนดเส้นทางกลุ่ม HCL ผ่านการเร่งความเร็ว IPv6 โดยใช้การ์ดเร่งความเร็ว Intel® FPGA แบบตั้งโปรแกรมได้ N3000

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน: เร่งความเร็วการประมวลผล SRv6

OVS เทคโนโลยี Intel/HCL ประสิทธิภาพเต็มที่สำหรับ 2x25G ที่ 512B ขึ้นไป† ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน: เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของ NFVi ด้วย Open vSwitch ของ Intel และ HCL
Contrail Juniper / HCL 2x25 Gbps, 22 Mpps @ 64B ติดต่อ Intel สำหรับตัวอย่างการออกแบบ
vRan (Turbo 4G) Intel/ HCL รองรับอัปลิงค์สูงสุด 27 Gbps และดาวน์ลิงค์ 3 Gbps พร้อมเครื่องเสมือน (VM) สูงสุด 8 เครื่องที่ทำงานอยู่ในโฮสต์†

ติดต่อ Intel สำหรับตัวอย่างการออกแบบ

หมายเหตุการใช้งาน: AN908: รองรับการเร่งความเร็วแบบไร้สาย 4G ใน FlexRAN

vRan (LDPC 5G) Intel/ HCL รองรับอัปลิงก์สูงสุด 15 Gbps และดาวน์ลิงก์ 5 Gbps พร้อมเครื่องเสมือนสูงสุด 8 เครื่องที่ทำงานอยู่ในโฮสต์†

ติดต่อ Intel สำหรับตัวอย่างการออกแบบ

หมายเหตุการใช้งาน: N907: รองรับการเร่งความเร็วแบบไร้สาย 5G ใน FlexRAN

ORAN 7.2 Split Fronthaul Intel/ HCL อัลกอริธึมการบีบอัดรวมถึง Mu-Law และ BFP † ติดต่อ Intel สำหรับตัวอย่างการออกแบบ
vRAN (Turbo/LDPC + FH) Altiostar แก้ปัญหาโซลูชัน vRAN ให้สมบูรณ์ด้วยการเร่งความเร็ว FEC และ fronthaul รวมกัน ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน: สร้างเครือข่ายการเข้าถึงคลื่นวิทยุเสมือนจริงแบบเปิดยุคใหม่ (vRAN)