โซลูชันการ์ดเร่งความเร็ว Intel® FPGA

การ์ดเร่งความเร็ว Intel® FPGA ที่ตั้งโปรแกรมได้ (Intel® FPGA PAC) และ Infrastructure Processing Units (IPU) ช่วยให้ย้าย ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลได้รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ โดยมาพร้อมกับประสิทธิภาพที่เหนือชั้น

โซลูชันการ์ดเร่งความเร็ว Intel® FPGA

การแก้ไขปัญหาในโลกของความเป็นจริงที่ได้ผลจริง

Intel ทำงานร่วมกับผู้พัฒนาชั้นนำของ Accelerator Functions เพื่อจัดหาโซลูชันจากการ์ดเร่งความเร็ว Intel® FPGA ที่ตั้งโปรแกรมได้ (Intel® FPGA PAC) ให้กับแอปพลิเคชั่นและตลาดที่หลากหลาย รายการเวิร์คโหลดที่สามารถเร่งความเร็วได้ด้วยโซลูชันที่ใช้ Intel® FPGA ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การวิเคราะห์วิดีโอจนถึงการหาลำดับจีโนมไปจนถึงการพลิกโฉมเครือข่าย

โซลูชันที่ครอบคลุม

จีโนมิกส์

การประมวลผลสื่อ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

หมายเหตุ: Intel ไม่ได้ควบคุมหรือตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่สาม คุณควรตรวจสอบเนื้อหา ปรึกษากับแหล่งข้อมูลอื่นๆ และยืนยันว่าข้อมูลที่อ้างอิงมีความถูกต้องหรือไม่

การทดสอบประสิทธิภาพ เช่น SYSmark* และ MobileMark* ให้คะแนนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ ซอฟต์แวร์ การใช้งาน และฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจง การเปลี่ยนแปลงปัจจัยอันใดอันหนึ่งอาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์แตกต่างกัน คุณควรศึกษาข้อมูลอื่นๆ ร่วมกับการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้คุณประเมินผลประกอบการตัดสินใจซื้อได้อย่างรอบคอบ รวมถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น

ในกรณีที่คุณต้องการข้อมูลที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น โปรดไปที่ www.intel.com/benchmarks