การ์ดเร่งความเร็ว Intel® FPGA แบบตั้งโปรแกรมได้ D5005

การ์ดเร่งความเร็ว Intel® FPGA แบบตั้งโปรแกรมได้ (Intel® FPGA PAC) D5005 เป็นการ์ดเร่งความเร็ว FPGA แบบ PCI Express* (PCIe*) ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับศูนย์ข้อมูล ซึ่งสนับสนุนการเร่งความเร็วทั้งแบบ Inline และ Lookaside

รับข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ›

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล ›

การ์ดเร่งความเร็ว Intel® FPGA แบบตั้งโปรแกรมได้ D5005