โซลูชันการ์ดเร่งความเร็ว Intel® FPGA

การ์ดเร่งความเร็ว Intel® FPGA ที่ตั้งโปรแกรมได้ (Intel® FPGA PAC) และ Infrastructure Processing Units (IPU) ช่วยให้ย้าย ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลได้รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ โดยมาพร้อมกับประสิทธิภาพที่เหนือชั้น

โซลูชันการ์ดเร่งความเร็ว Intel® FPGA

เร่งความเร็วข้อมูลจาก Edge ไปยังระบบคลาวด์

โซลูชันการเร่งความเร็วที่ใช้งาน Intel® FPGA ทำให้สามารถย้าย ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ให้บริการโซลูชันสามารถออกแบบ และปรับใช้ข้อเสนอใหม่ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ขีดความสามารถในการตั้งโปรแกรมฮาร์ดแวร์บนแพลตฟอร์มที่รับรองการผลิต Intel® FPGA ที่ตั้งโปรแกรมได้ยังให้ความยืดหยุ่นที่จำเป็นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าแอสเซทจะถูกปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า