หน่วยประมวลผลโครงสร้างพื้นฐาน Intel® (Intel® IPU) แพลตฟอร์ม C5000X-PL

แพลตฟอร์มเร่งความเร็วโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ใช้ FPGA ประสิทธิภาพสูงพร้อมอินเทอร์เฟซเครือข่าย 2x25GbE และสามารถรองรับเวิร์คโหลดโครงสร้างพื้นฐานของ Cloud เช่น Open vSwitch, NVMe over Fabrics and RDMA over Converged Ethernet v2 (RoCEv2)

หน่วยประมวลผลโครงสร้างพื้นฐาน Intel® (Intel® IPU) แพลตฟอร์ม C5000X-PL