โปรเซสเซอร์ Nios® II

สำหรับไฟล์สิทธิ์การใช้งานที่ไม่จำกัดเวลาสำหรับโปรเซสเซอร์ Nios II คุณจะต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานคอร์ IP โปรเซสเซอร์ Nios II แยกต่างหาก (รหัสสั่งซื้อ: IP-NIOS) สำหรับการต่ออายุสิทธิ์การใช้งาน ให้ต่อสิทธิ์การใช้งานหนึ่งปี (รหัสสั่งซื้อ: IPR-NIOS) คุณสามารถซื้อสิทธิ์ประโยชน์เป็นชุดสุดคุ้มที่ประกอบด้วยสิทธิ์การใช้งานสำหรับคอร์ IP แบบฝังที่นิยมทั่วไป —ชุด IP แบบฝัง (รหัสสั่งซื้อ: IPS-EMBEDDED) ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Intel หรือใช้ข้อมูลติดต่อจากหน้าการสนับสนุนการขายของซอฟต์แวร์ Intel® เพื่อสั่งซื้อวันนี้ ดูที่ตาราง 1 สำหรับข้อมูลการสั่งซื้อ

ชุด IP ในตัว

ชุด IP แบบฝังคือชุดสุดคุ้มที่ประกอบด้วยคอร์ IP แบบฝังและซอฟต์แวร์สำหรับเอฟพีจีเอของ Intel ที่นิยมที่สุด ชุด IP แบบฝังนี้ประกอบด้วยชุดส่วนประกอบสำหรับการออกแบบเอ็มเบ็ดเด็ด รวมถึงโปรเซสเซอร์ Nios® II, คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ DDR/DDR2/DDR3, UART ที่เข้ากับ 16550 และโซลูชันอีเธอร์เน็ตครบวงจรด้วย IP เอฟพีจีเอ Intel® สำหรับอีเธอร์เน็ตความเร็วสามเท่า

เพื่อได้รับการอัปเดต คุณสมบัติ การแก้ไขบัก หรือการบริการทางเทคนิคล่าสุดใดๆ สิทธิ์การใช้งานของคุณจะต้องไม่หมดอายุ ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเลือกสิทธิ์การใช้งานคอร์ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณที่สุด:

  • สำหรับไฟล์สิทธิ์การใช้งานที่ไม่จำกัดเวลาสำหรับโปรเซสเซอร์ Nios II คุณจะต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานคอร์ IP โปรเซสเซอร์ Nios II แยกต่างหาก (รหัสสั่งซื้อ: IP-NIOS)
  • สำหรับการต่ออายุสิทธิ์การใช้งาน ให้ต่อสิทธิ์การใช้งานหนึ่งปี (รหัสสั่งซื้อ: IPR-NIOS)
  • คุุณสามารถซื้อสิทธิ์ประโยชน์เป็นชุดสุดคุ้มที่ประกอบด้วยสิทธิ์การใช้งานสำหรับคอร์ IP แบบฝังที่นิยมทั่วไป —ชุด IP แบบฝัง (รหัสสั่งซื้อ: IPS-EMBEDDED)

ชุด IP แบบฝังมีราคา $995 ถ้าซื้อแยกต่างหาก มูลค่าของคอร์และซอฟต์แวร์จะเพิ่มขึ้นที่มากกว่า $3,500 ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Intel หรือใช้ข้อมูลติดต่อจากหน้าการสนับสนุนการขายของซอฟต์แวร์ Intel® เพื่อสั่งซื้อวันนี้