โปรเซสเซอร์ Nios® II

โปรเซสเซอร์ Nios® II คือโปรเซสเซอร์ที่มีความอเนกประสงค์ที่สุดในโลก อ้างอิงจากการวิจัย Gartner คือซอฟต์โปรเซสเซอร์ที่ใช้อย่างแพร่หลายที่สุดในอุตสาหกรรมเอฟพีจีเอ โปรเซสเซอร์ Nios® II ให้ความยืดหยุ่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน สำหรับความต้องการของคุณในการประมวลผลแอปพลิเคชั่นที่ต้นทุนต่ำ เรียลไทม์ และเน้นความปลอดภัย (DO-254) โปรเซสเซอร์ Nios® II รองรับตระกูลเอฟพีจีเอ Intel® และ SoC ทั้งหมด

{"collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee"],"AND":["etm-C3B100C2-0356-415B-AF6E-8808E5E1B1B3"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"684901","resultPerPage":24.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":1},{"facetId":"@stm_10385_th","field":"stm_10385_th","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Product","deprecated":false,"rootFilter":"","position":2},{"facetId":"PlatformCodename","type":"PlatformCodename","deprecated":true,"name":"PlatformCodename","position":3},{"facetId":"OperatingSystem","type":"OperatingSystem","deprecated":true,"name":"OperatingSystem","position":4}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-C3B100C2-0356-415B-AF6E-8808E5E1B1B3"],"cardView":false,"ignoreSoftware":true,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":true,"dateColumn":true,"versionColumn":true,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"วันที่","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"เวอร์ชั่น","width":135,"selected":true}]}