คอนโทรลเลอร์คอร์ Intel® FPGA IP หน่วยความจำประสิทธิภาพสูง II SDRAM

คอนโทรลเลอร์คอร์ Intel® FPGA IP หน่วยความจำประสิทธิภาพสูง II จัดการกับแง่มุมที่ซับซ้อนในการใช้งาน DDR, DDR2 และ DDR3 SDRAM ที่มีความเร็วสูงสุดถึง 933 MHz คอร์ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) จะเริ่มต้นอุปกรณ์หน่วยความจำ บริหารจัดการแบงค์ SDRAM แปลคำขออ่านและเขียนจากอินเทอร์เฟซภายในเป็นสัญญาณคำสั่ง SDRAM ที่จำเป็นทั้งหมด และดำเนินการจัดลำดับคำสั่งและข้อมูลใหม่

คอนโทรลเลอร์คอร์ Intel® FPGA IP หน่วยความจำประสิทธิภาพสูง II SDRAM