อินเตอร์เฟซอุปกรณ์ MediaLB

อินเตอร์เฟซอุปกรณ์ MediaLB

อุปกรณ์เป้าหมาย

การใช้งาน

การตั้งค่าพารามิเตอร์

LEs

M4K Block

I/O Pin

Cyclone® II

~1,500

5

11

2 ช่องสัญญาณ

~4,500

5

11

15 ช่องสัญญาณ

Cyclone® III

~1,500

5

11

2 ช่องสัญญาณ

~4,500

5

11

15 ช่องสัญญาณ

Stratix® II

~1,500

5

11

2 ช่องสัญญาณ

~4,500

5

11

15 ช่องสัญญาณ

Stratix® III

~1,500

5

11

2 ช่องสัญญาณ

~4,500

5

11

15 ช่องสัญญาณ