คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel® Reed Solomon ความเร็วสูง

คอร์ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เอฟพีจีเอ Intel® Reed Solomon ความเร็วสูง ใช้สถาปัตยกรรมขนานขนาดใหญ่เพื่อให้มีอัตราการรับส่งข้อมูลสูงสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้ 100 Gbps คอร์ IP เหมาะสำหรับแอปพลิเคชัน 10G (เช่น OTN) หรือ 100G Ethernet (IEEE 802.3bj/bm)

อ่านคู่มือผู้ใช้ IP คอร์ Reed-Solomon ความเร็วสูง ›

คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel® Reed Solomon ความเร็วสูง