คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel® FIR II

คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel® FIR II มีฟังก์ชันตัวกรอง finite impulse response (FIR) ในตัวที่ปรับประสิทธิภาพสำหรับใช้กับอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel คอร์ IP II มีตัวแก้ไขพารามิเตอร์แบบอินเทอร์แอคทีฟที่ให้คุณสร้างตัวกรอง FIR ที่กำหนดเองได้ง่าย ตัวแก้ไขพารามิเตอร์เอาต์พุตไฟล์โมเดลการจำลองการทำงานของ IP เพื่อใช้กับโปรแกรมจำลอง Verilog HDL และ VHDL คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขพารามิเตอร์ในการใช้ประเภทตัวกรองต่างๆ รวมถึงตัวกรองอัตราเดียว การลดลง การประมาณค่าช่วงและอัตราสัดส่วน

อ่านคู่มือผู้ใช้คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel FIR II ›

คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel® FIR II