คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel® BCH

คอร์ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) การแก้ไขข้อผิดพลาด Bose, Chaudhuri, and Hocquenghem (BCH) โดยทั่วไปใช้ในแอปพลิเคชันแฟลช NAND คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel BCH มักถูกใช้เป็นรหัสคู่กับคอร์ IP forward error correction (FEC) อื่น ๆ เช่น คอร์ IP Reed-Solomon และ low-density parity-check (LDPC)

อ่านคู่มือผู้ใช้ IP เอฟพีจีเอ Intel BCH ›

คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel® BCH