คุณสามารถใช้ชุดนี้ในการ:

 • พัฒนาการออกแบบสำหรับ 10M50D, เอฟพีจีเอแพ็คเกจ F484
 • ตรวจสอบโซลูชัน MIPI CSI-2 passive D-PHY สำหรับการใช้งาน MIPI Rx หรือ Tx ภายในเอฟพีจีเอ (กล้อง MIPI และ IP มีจำหน่ายแยกต่างหาก)
 • สาธิตแอปพลิเคชันวิดีโอโดยใช้ความสามารถของเอาต์พุต HDMI แบบออนบอร์ด
 • เชื่อมต่อเอฟพีจีเอกับหน่วยความจำ LPDDR2 ที่ประสิทธิภาพระดับ 200 MHz
 • อ่านและเขียนในหน่วยความจำแฟลช NOR ของเอฟพีจีเอ
 • เชื่อมต่อกับ daughtercard และอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยใช้ตัวเชื่อมต่อที่เข้ากันได้กับ Digilent Pmod*
 • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่าน I/O ผู้ใช้ปลายทางรายเดียวหรือ LVDS I/O โดยใช้ตัวเชื่อมต่อแบบ through-hole
 • วัดผลประสิทธิภาพเอฟพีจีเอ (VCC_CORE)
 • ใช้บอร์ด PCB และแผนผังของชุดเป็นโมเดลในการออกแบบของคุณ

หมายเหตุ:

ผู้ซื้อแสดงตนเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้ประกอบระบบ และยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นชุดการประเมินผลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC โดยจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลและการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น และไม่สามารถนำไปขายต่อได้

สิ่งที่มีให้มาในชุดการประเมินผล

ชุดการประเมินผลเอฟพีจีเอ Intel® MAX® 10 10M50 ประกอบด้วย:

 • บอร์ดประเมินผล 10M50 ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE
 • Intel® MAX® 10 FPGA (10M50, แหล่งจ่ายไฟคู่, 484-pin FBGA)
 • ตัวควบคุม Intel® Enpirion® แบบ point-of-load Synchronous Buck พร้อมตัวนำไฟฟ้าในตัว:
 • EP5348UI, 400 mA
 • EP5358LUI/HUI, 600 mA
 • EP5329QI/5339QI, 2A/3A
 • การตั้งโปรแกรม (.pof) หรือการกำหนดค่า (.sof) เอฟพีจีเอผ่าน:
 • วงจรไฟฟ้าแบบออนบอร์ด Intel® FPGA Download Cable II
 • อุปกรณ์เสริมส่วนหัว 10-pin JTAG
 • วงจรสัญญาณนาฬิกาแบบออนบอร์ด
 • แหล่งสัญญาณนาฬิกาออสซิเลเตอร์ภายนอกปลายเดียว 25 MHz
 • ออสซิเลเตอร์คริสตัล Silicon Labs Si510
 • ตัวสร้างสัญญาณนาฬิกา Silicon Labs Si5338 พร้อม programming frequency GUI
 • อุปกรณ์หน่วยความจำ
 • 1 Gbits (64M x 16) LPDDR2
 • แฟลชอินเทอร์เฟซอุปกรณ์ต่อพ่วง quad serial (quad SPI) 512 Mbits
 • พอร์ตการสื่อสาร
 • เอาต์พุตวิดีโอ HDMI 1 ช่อง
 • ตัวเชื่อมต่อ Pmod 12-pin สองตัว
 • ตัวเชื่อมต่อ FFC 36-pin สองตัวและ 16-pin หนึ่งตัว (สำหรับกล้อง/โมดูล MIPI)
 • I/O ผู้ใช้ทั่วไป
 • ตัวเชื่อมต่อแบบ through-hole ปลายเดียวสำหรับใช้งานทั่วไป (2x5)
 • ตัวเชื่อมต่อแบบ LVDS through-hole สำหรับใช้งานทั่วไป (2x9 LVDS pairs, และ clock pairs 2 คู่)
 • LED ที่กำหนดโดยผู้ใช้สีเขียว 5 ดวง
 • ปุ่มกดที่กำหนดโดยผู้ใช้ 4 ปุ่ม
 • สวิตช์ DIP สำหรับผู้ใช้ 3 ตัว
 • พลังงาน
 • LED เปิดทำงานสีเหลือง 3 ดวง
 • สาย USB Y (USB type-A ไปถึงมินิ type-B) สำหรับสายดาวน์โหลดเอฟพีจีเอ Intel® II และระดับกำลังไฟ 5 V/1 A แบบออนบอร์ด
 • รองรับอุปกรณ์เสริมอะแดปเตอร์แปลงไฟ DC (แหล่งจ่ายไฟ 5 V และสายมีจำหน่ายแยกต่างหาก)
 • เอกสารที่ครบถ้วน
 • คู่มือผู้ใช้ ใบรายการวัสดุ แผนผังและไฟล์บอร์ด
หมายเหตุ:
1ชุดการติดตั้งนี้ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime v15.1