ชุดเครื่องมือพัฒนา Intel® Agilex™ I-Series Transceiver-SoC (4x F-Tile)

ชุดพัฒนา SoC ตัวรับส่งสัญญาณจาก Intel Agilex I-ซีรีส์ มอบสภาพแวดล้อมการออกแบบที่สมบูรณ์ซึ่งมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนาด้วยเอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ I-ซีรีส์ ที่มี 4x F-Tile

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ อุปกรณ์ Intel® Agilex™ I-Series FPGA ›

ชุดเครื่องมือพัฒนา Intel® Agilex™ I-Series Transceiver-SoC (4x F-Tile)

ตาราง 1 ข้อมูลการสั่ง

รหัสการสั่งซื้อ

หาผู้แทนจำหน่าย

อุปกรณ์ Intel® Agilex™ I-ซีรีส์

ข้อมูลเพิ่มเติม

DK-SI-AGI027FES

Intel® Solutions Marketplace

AGIB027R31B1E2VR0

รวมถึงสิทธิ์การใช้งานหนึ่งปีสำหรับซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition

ตาราง 2 เนื้อหา Development Kit

ฮาร์ดแวร์

ซอฟต์แวร์

 • บอร์ดพัฒนา SoC ตัวรับส่งสัญญาณจาก Intel Agilex I-ซีรีส์
 • ติดตั้งด้วยแพ็คเกจเอฟพีจีเอ Intel Agilex I-ซีรีส์, 2700 KLE, 3184B
 • อินเตอร์เฟซของตัวรับส่งสัญญาณ ได้แก่ MXPM, MCIO, HD-BNC, 2xQSFP-DD และ QSFP-DD800
 • คอนเน็กเตอร์ต่อขยาย FMC+ สองตัว
 • หน่วยความจำ DDR4 บนบอร์ด (8GB)
 • 2X ซ็อกเก็ต DDR4 DIMM
 • รองรับช่องสัญญาณเดี่ยว, 72 บิต, 2-DPC, โมดูล DDR4/DDR-T
 • 1X 16GB SR DDR4 DIMM โมดูล (รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์)
 • พัดลมแบบแอคทีฟ สายไฟอะแดปเตอร์ AC และสาย USB
 • การออกแบบ Board Update Portal
 • การออกแบบ Board Test System (BTS)
 • เอกสาร
 • คู่มือผู้ใช้ ชุดพัฒนา SoC ตัวรับส่งสัญญาณจาก Intel Agilex I-ซีรีส์
 • คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ
 • ไฟล์การออกแบบบอร์ด
 • ตัวอย่างการออกแบบ
 • ซอฟต์แวร์ Intel Quartus® Prime® (จำเป็นสำหรับการพัฒนา FPGA RTL และการเขียนโปรแกรม FPGA)

ตาราง 3 เอกสารประกอบเอฟพีจีเอ Intel Agilex

ไฟล์ คำอธิบาย

แพ็คเกจการติดตั้งสำหรับ SoC ตัวรับส่งสัญญาณของ Intel Agilex I-ซีรีส์

ES (v22.3 ขึ้นไป)

ไฟล์การติดตั้งเดียวประกอบด้วย:

 • ไฟล์การออกแบบบอร์ด:
 • แผนผัง, Gerber, รายการส่วนประกอบ
 • Board Test System (BTS)
 • การออกแบบ Golden Top
 • เอกสาร:
 • คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

ES Edition

เอกสารว่าด้วยการตั้งค่าชุดพัฒนาและการใช้ซอฟต์แวร์ที่ให้มาด้วย (ซอฟต์แวร์และแพคเกจโปรแกรมติดตั้ง Intel® Quartus® Prime)

Board Schematic

ES Edition

Board Schematic ล่าสุด

ซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime ในศูนย์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เอฟพีจีเอ