ชุดเครื่องมือพัฒนา Intel® Agilex™ F-Series FPGA (2F-Tile)

ชุดเครื่องมือพัฒนา Intel® Agilex™ FPGA ให้แพลตฟอร์มการพัฒนาฮาร์ดแวร์สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและคุณสมบัติของ Intel Agilex F-Series FPGA ที่มีสอง F-Tiles เป็นบอร์ดประเมินผลอเนกประสงค์ในรูปแบบ PCIe พร้อมคุณสมบัติฮาร์ดแวร์ HPS

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ อุปกรณ์ Intel® Agilex™ F-Series FPGA ›

ชุดเครื่องมือพัฒนา Intel® Agilex™ F-Series FPGA (2F-Tile)

ตาราง 1 ข้อมูลการสั่ง

รหัสการสั่งซื้อ

หาผู้แทนจำหน่าย

อุปกรณ์ Intel® Agilex™ F-Series

ข้อมูลเพิ่มเติม

DK-DEV-AGF027F1ES

Intel® Solutions Marketplace

AGFB027R24C2E2VR2

รวมถึงสิทธิ์การใช้งานหนึ่งปีสำหรับซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition

ตาราง 2 เนื้อหา Development Kit

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
 • ชุดเครื่องมือพัฒนา Intel Agilex F-Series (Two F-Tiles) FPGA
 • อุปกรณ์ Intel Agilex F-Series (AGFB027) ในแพ็คเกจ 2340A BGA (2x F tile
 • 1x โมดูล DDR4 DIMM (8GB)
 • 1x บอร์ดลูกสาว IO48 HPS
 • สาย USB 2.0 MicroUSB
 • อะแดปเตอร์ไฟฟ้า 240W และสาย NA/EU/JP/UK
 • ตัวอย่างการออกแบบ
 • การออกแบบ Board Test System (BTS)
 • เอกสาร
 • คู่มือผู้ใช้ Intel® Agilex™ F-Series FPGA Development Kit
 • คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ
 • ไฟล์การออกแบบบอร์ด
 • ซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition (ต้องมี)

ตาราง 3 เอกสาร Intel® Agilex™ F-Series FPGA

ไฟล์ คำอธิบาย

แพคเกจโปรแกรมติดตั้ง Intel® Agilex™ F-Series FPGA

ES (22.3b ขึ้นไป)

ไฟล์การติดตั้งเดียวประกอบด้วย:
 • ไฟล์การออกแบบบอร์ด:
 • Schematic, Gerber และ ใบรายการวัสดุ
 • Board Test System (BTS)
 • การออกแบบ Golden Top
 • เอกสาร:
 • คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

ES Edition

เอกสารเกี่ยวกับการตั้งค่าชุดเครื่องมือพัฒนาและการใช้ซอฟต์แวร์ที่ให้มา (แพ็คเกจโปรแกรมติดตั้ง Intel® Quartus® Prime)