ชุดเครื่องมือพัฒนา Intel® Agilex™ F-Series FPGA (P-Tile และ E-Tile)

ชุดเครื่องมือพัฒนา Intel® Agilex™ F-Series FPGA มีสภาพแวดล้อมการออกแบบให้โดยสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดภายในฟอร์มแฟคเตอร์ PCI Express* (PCIe)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ อุปกรณ์ Intel® Agilex™ F-Series FPGA ›

ชุดเครื่องมือพัฒนา Intel® Agilex™ F-Series FPGA (P-Tile และ E-Tile)

ตาราง 1 ข้อมูลการสั่ง

รหัสการสั่งซื้อ

หาผู้แทนจำหน่าย

อุปกรณ์ Intel® Agilex™ F-Series

ข้อมูลเพิ่มเติม

DK-DEV-AGF014E2ES

Intel® Solutions Marketplace

AGFB014R24A2E2VR0

รวมถึงสิทธิ์การใช้งานหนึ่งปีสำหรับซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition

DK-DEV-AGF014EA

Intel® Solutions Marketplace

AGFB014R24B2E2V

รวมถึงสิทธิ์การใช้งานหนึ่งปีสำหรับซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition

หมายเหตุ:

ผู้ซื้อแสดงตนเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้ประกอบระบบ และยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นชุดการประเมินผลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC โดยจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลและการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น และไม่สามารถนำไปขายต่อได้

คุณสามารถใช้ชุดพัฒนานี้เพื่อ:

 • พัฒนาและทดสอบการออกแบบ PCIe* 4.0 โดยใช้บอร์ดพัฒนาที่ตรงตามข้อกำหนด PCI-SIG*
 • ประเมินคุณสมบัติและประสิทธิภาพของ SoC โดยใช้ Hard Processor System (HPS)

ตาราง 2 เนื้อหา Development Kit

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์1
 • Intel® Agilex™ F-Series FPGA Development Board
 • ติดตั้งด้วย Intel® Agilex™ F-Series FPGA, 1400 KLE, แพคเกจ 2486A
 • 1x PCIe x16 Gen 4 golden finger เชื่อมต่อกับตัวรับส่งสัญญาณ P-Tile
 • รองรับโหมด x1/x4/x8
 • ซ็อกเก็ต 3x DDR4 DIMM
 • รองรับโมดูล 72 bits DDR4/DDR-T ในอินเทอร์เฟสแฟบริก FPGA
 • 1x ซ็อกเก็ต DDR4 DIMM
 • รองรับโมดูล 72 bits DDR4 สำหรับอินเทอร์เฟสหน่วยความจำ HPS
 • 1x โมดูล DDR4 DIMM (8GB ต่อหนึ่งโมดูล)
 • 2x กรอบ Quad Small Form-factor Pluggable Double Density (QSFP-DD) มาตรฐาน
 • อินเทอร์เฟส HPS ซึ่งรองรับ: ETH, UART, ซ็อกเก็ตการ์ด SD, eMMC และขั้วต่อ Mictor
 • สายไฟอะแดปเตอร์ AC และ USB
 • ตัวอย่างการออกแบบ
 • การออกแบบ Board Test System (BTS)
 • เอกสาร
 • คู่มือผู้ใช้ Intel® Agilex™ F-Series FPGA Development Kit
 • คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ
 • ไฟล์การออกแบบบอร์ด
 • ซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition (ต้องมี)2
หมายเหตุ:
1 ดาวน์โหลดและคลายซิปโปรแกรมติดตั้ง Intel® Agilex™ F-Series FPGA Development Kit ก่อน ติดตั้ง Board Test System
2 รับสิทธิ์การใช้งานหนึ่งปีสำหรับซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime Pro Edition เมื่อซื้อชุดเครื่องมือ ขั้นตอน และ คำถามที่พบบ่อย สำหรับการเปิดใช้สิทธิ์การใช้งาน

ตาราง 3 เอกสาร Intel® Agilex™ F-Series FPGA

ไฟล์ คำอธิบาย

แพคเกจโปรแกรมติดตั้ง Intel® Agilex™ F-Series FPGA

ES (-3V, v20.4 หรือสูงกว่า) ›

ES (-2V, v20.4 หรือสูงกว่า) ›

Prod (v22.3 ขึ้นไป) ›

ไฟล์การติดตั้งเดียวประกอบด้วย:
 • ไฟล์การออกแบบบอร์ด:
 • Schematic, Gerber และ ใบรายการวัสดุ
 • Board Test System (BTS)
 • การออกแบบ Golden Top
 • เอกสาร:
 • คู่มือผู้ใช้
 • หมายเหตุ: กรุณาดู KDB หากประสบกับการหมดเวลาบนเซิร์ฟเวอร์ JTAG ขณะทำการกำหนดค่าด้วยซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime v20.4

คู่มือผู้ใช้

ลิงก์ ›

เอกสารเกี่ยวกับการตั้งค่าชุดเครื่องมือพัฒนาและการใช้ซอฟต์แวร์ที่ให้มา (แพ็คเกจโปรแกรมติดตั้ง Intel® Quartus® Prime)

Board Schematic

Power Tree สำหรับ Intel® Agilex™ F-Series FPGA Development Kit ›

ES -3V ›

ES -2V ›

Board Schematic ล่าสุด