หมาย เหตุ:

ผู้ซื้อแสดงว่าเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้ประกอบระบบ และรับทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นชุดการประเมินที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC จะมีขึ้นแต่เพียงผู้เดียวสําหรับการประเมินและพัฒนาซอฟต์แวร์ และไม่สามารถขายต่อได้

คุณสามารถใช้ชุดพัฒนานี้เพื่อ:

  • พัฒนาและทดสอบการออกแบบ PCIe* 4.0 โดยใช้บอร์ดการพัฒนาที่เป็นไปตามข้อกําหนด PCI-SIG*
  • ประเมินคุณสมบัติและประสิทธิภาพของ SoC โดยใช้ Hard Processor System (HPS)
หมาย เหตุ:
1 ดาวน์โหลดและคลายซิปตัวติดตั้งชุดพัฒนา Intel® Agilex™ 7 FPGA ซีรี่ส์ F ก่อน ติดตั้งระบบทดสอบบอร์ด
2 มีใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime Pro Edition หนึ่งปีเมื่อซื้อชุดอุปกรณ์ คําแนะนํา และ คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งาน

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้