หมายเหตุ:

ผู้ซื้อแสดงตนเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้ประกอบระบบ และยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นชุดการประเมินผลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC โดยจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลและการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น และไม่สามารถนำไปขายต่อได้

คุณสามารถใช้ชุดพัฒนานี้เพื่อ:

  • ประเมินการออกแบบ SoC ด้วยระบบฮาร์ดโปรเซสเซอร์ (HPS)
  • ประเมินประสิทธิภาพตัวรับส่งสัญญาณสูงสุด 58 Gbps สำหรับ E-Tile
  • สร้างและตรวจสอบรูปแบบ pseudo-random binary sequence (PRBS)
  • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าดิฟเฟอเรนเชียล (VOD) การปรับเน้นล่วงหน้าและการปรับสมดุลแบบไดนามิกเพื่อเพิ่มระดับประสิทธิภาพตัวรับส่งสัญญาณให้ช่องสัญญาณของคุณ
  • ทำการวิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบน
หมายเหตุ:
1  ดาวน์โหลดและคลายซิปโปรแกรมติดตั้ง Intel® Agilex™ F-Series Transceiver-SoC Development Kit ก่อน ติดตั้ง Board Test System
2 รับสิทธิ์การใช้งานหนึ่งปีสำหรับซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime Pro Edition เมื่อซื้อชุดเครื่องมือ ขั้นตอน และ คำถามที่พบบ่อย สำหรับการเปิดใช้สิทธิ์การใช้งาน

หมายเหตุ:

1 กรุณาดูที่ รายการความสามารถใช้งานร่วมกันของ GSRD เพื่อเลือกเวอร์ชัน GSRD ที่ถูกต้องสำหรับบอร์ดของคุณ

หมายเหตุ:

1 ไม่ได้รวมมากับชุดพัฒนา - กรุณาติดต่อพนักงานขาย Intel ในท้องถิ่นของคุณสำหรับข้อมูลการสั่งซื้อ