เอฟพีจีเอ Cyclone® IV GX

สถาปัตยกรรมประกอบด้วย LE ที่วางในแนวตั้ง 115K หน่วยความจำในตัว 4 Mbits ที่จัดวางเป็นบล็อก 9 Kbit (M9K) และอุปกรณ์ขยายในตัว 18 x 18 จำนวน 266 ตัว

ดูเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การออกแบบ FPGA, Design Store, การดาวน์โหลด, ชุมชน และการสนับสนุน

เอฟพีจีเอ Cyclone® IV GX