เครื่องมือออกแบบ Intel® Cyclone® 10 LP FPGA

รหัสการสั่งซื้อและข้อมูลราคา Intel® Cyclone® 10 LP Evaluation Kit

รหัสการสั่งซื้อ หาผู้แทนจำหน่าย ข้อมูลการสั่ง
EK-10CL025U256

Intel® Solutions Marketplace

-

Arrow CYC100* - ข้อมูลราคาบอร์ดเริ่มต้น Intel® Cyclone® 10 LP

รหัสการสั่งซื้อ หาผู้แทนจำหน่าย ข้อมูลการสั่ง
CYC1000

Intel® Solutions Marketplace

ติดต่อสำนักงาน Arrow ในพื้นที่ของคุณเพื่อสั่งซื้อ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ประสิทธิภาพการวัดการทดสอบของส่วนประกอบของการทดสอบบางอย่างในบางระบบ ความแตกต่างในฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือการปรับตั้งค่าอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพที่แท้จริง ให้อ้างถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพขณะที่คุณเลือกซื้อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์ประสิทธิภาพและการวัดประสิทธิภาพ โปรดดูที่ www.intel.com/benchmarks