Intel® Tofino™ 2

ASIC สวิตช์อีเธอร์เน็ตที่ตั้งโปรแกรม P4 ได้เจนเนอเรชั่น 2 พร้อมความสามารถในการตั้งโปรแกรมที่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

Intel® Tofino™ 2

หมวดหมู่บทความทั้งหมด
  • หมวดหมู่บทความทั้งหมด

  • การติดตั้งและตั้งค่า

เรียงโดย
การตรวจสอบครั้งล่าสุด
หน้า ของ ดูทั้งหมด
ดูรายละเอียดน้อยลง