ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Ethernet Fabric Suite Basic Package

Intel® Ethernet Fabric Suite FS Package

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Microsoft Windows 11 *

Intel® Ethernet Adapter แพ็คไดรเวอร์ที่สมบูรณ์

Intel® Ethernet 800 Series Dynamic Device Personalization (DDP) สําหรับแพ็คเกจ Wireless Edge

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2012 *

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2016*

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images และไดรเวอร์ EFI

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2022*

เครื่องมือการดูแลระบบสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®

บันทึกประจํารุ่นผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet

หน่วยความจําไม่ลบเลือน (NVM) ยูทิลิตี้การปรับปรุงสําหรับ Intel® Ethernet Network Adapter E810 Series

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows® 10

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2019*

คู่มือผู้ใช้อะแดปเตอร์สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2012 R2 *

ชุด Intel® Killer™ Performance Suite

ไดรเวอร์ Intel® Network Adapter สําหรับ Windows 8.1 * - FINAL RELEASE

ไดรเวอร์ Intel® Network Adapter สําหรับ Windows 7 * -- รุ่นสุดท้าย