ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1พอร์ต MAC ของอีเธอร์เน็ต 40 กิกะบิต ต้องใช้หัวแปลง Gearbox
2

เทคโนโลยีต่างๆ ของ Intel® อาจต้องการฮาร์ดแวร์ที่เปิดใช้งาน ซอฟต์แวร์ หรือการเปิดใช้บริการ ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป