อแดปเตอร์เดสก์ท็อป Intel® Gigabit CT

อะแดปเตอร์ Gigabit CT ให้ความเร็ว 10/100/1000 พร้อมขั้วต่อ RJ45 รองรับเครือข่าย 10BASE-T, 100BASE-T และ 1000BASE-T

อแดปเตอร์เดสก์ท็อป Intel® Gigabit CT

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Ethernet Product Software Release Notes

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® EMA Cloud Start Tool Terraform Scripts

Intel® Network Adapter Driver for PCIe* Intel® Gigabit Ethernet Network Connections under Linux*

Intel® Network Adapter Driver for Windows 7* - Final Release

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2008 R2* - Final Release

Intel® Ethernet Adapter Drivers for MS-DOS*

Disabling TCP-IPv6 Checksum Offload Capability with Intel® 1/10 GbE Controllers