Intel® 82583 Gigabit Ethernet Controller

82583 Gigabit controller รองรับ GbE ที่ความเร็วของสายสัญญาณ มาพร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่าย 10/100/1000 บนอินเทอร์เฟซ PCI-Express พอร์ตเดียว Controller ที่ใช้พลังงานต่ำนี้พัฒนามาจากการออกแบบ PCI*/PCI-X* แบบเดิมสู่การออกแบบที่ใช้ PCIe ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

Intel® 82583 Gigabit Ethernet Controller

หมวดหมู่บทความทั้งหมด
 • หมวดหมู่บทความทั้งหมด

 • ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

 • การเชื่อมต่อ

 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

 • ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

 • การติดตั้งและตั้งค่า

 • การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

 • รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

 • การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

 • การแก้ไขปัญหา

 • การรับประกันและ RMA

เรียงโดย
การตรวจสอบครั้งล่าสุด
หน้า ของ ดูทั้งหมด
ดูรายละเอียดน้อยลง