Intel® 82583 Gigabit Ethernet Controller

82583 Gigabit controller รองรับ GbE ที่ความเร็วของสายสัญญาณ มาพร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่าย 10/100/1000 บนอินเทอร์เฟซ PCI-Express พอร์ตเดียว Controller ที่ใช้พลังงานต่ำนี้พัฒนามาจากการออกแบบ PCI*/PCI-X* แบบเดิมสู่การออกแบบที่ใช้ PCIe ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

Intel® 82583 Gigabit Ethernet Controller