คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82579

82579 Gigabit controller รองรับความเร็วสูงสุด 1GbE มาพร้อมเทคโนโลยี Intel® vPro™ และ Energy Efficient Ethernet (EEE) ในพอร์ตเดียว

คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82579

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ