คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82579

82579 Gigabit controller รองรับความเร็วสูงสุด 1GbE มาพร้อมเทคโนโลยี Intel® vPro™ และ Energy Efficient Ethernet (EEE) ในพอร์ตเดียว

คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82579