คอนโทรเลอร์อีเธอร์เน็ตกิกะบิต (สูงสุด 2.5GbE)

คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet นำเสนอการติดตั้งที่ง่ายดาย คุณสมบัติที่เพิ่มประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

คู่มือผลิตภัณฑ์คอนโทรลเลอร์และตัวเชื่อมต่อ Intel® Ethernet ›

คอนโทรเลอร์อีเธอร์เน็ตกิกะบิต (สูงสุด 2.5GbE)

ย้ายข้อมูลได้เร็วขึ้น

ผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet ที่มีความเร็วตั้งแต่ 1 ถึง 100gbps ย้ายข้อมูลได้เร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมล้ำสมัยที่ปรับขนาดตามความต้องการทางธุรกิจ

เรียนรู้เพิ่มเติมที่ intel.com/ethernet