Intel® Ethernet Connection XL827

การเชื่อมต่อ XL827 รองรับความเร็วสูงสุด 10GbE จาก 4 พอร์ตเพื่อขยายการเข้าถึงของสัญญาณบนอินเทอร์เฟซที่รองรับมากมาย: SFI, KR, KR4, XAUI, KX, SGMII, XLAUI, KR2, CR2, CR4, CAUI, CPRI

หมวดหมู่บทความทั้งหมด
  • หมวดหมู่บทความทั้งหมด

  • ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

  • ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

  • การติดตั้งและตั้งค่า

  • การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

  • รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

  • การแก้ไขปัญหา

  • การรับประกันและ RMA

เรียงโดย
การตรวจสอบครั้งล่าสุด
หน้า ของ ดูทั้งหมด
ดูรายละเอียดน้อยลง