อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710

อะแดปเตอร์เครือข่ายที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้พร้อมการปรับปรุงประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์และออฟโหลดอัจฉริยะสำหรับการปรับใช้การจำลองเครือข่ายและระบบคลาวด์

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2016*

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Network Adapter Driver for Microsoft* Windows* 11

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*

Intel® Ethernet Product Software Release Notes

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012 R2*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2022*

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Ethernet Port Configuration Tool - Windows*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2008 R2* - Final Release