อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710

อะแดปเตอร์เครือข่ายที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้พร้อมการปรับปรุงประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์และออฟโหลดอัจฉริยะสำหรับการปรับใช้การจำลองเครือข่ายและระบบคลาวด์

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710