อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X722

อะแดปเตอร์ 10GbE รองรับอุปกรณ์ iWARP RDMA ที่ปรับขนาดได้สูงสำหรับการรองรับความเร็วสูง ความหน่วงต่ำและการสื่อสารข้อมูลของ CPU ต่ำ

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X722

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ