อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X710

อะแดปเตอร์ 10GbE พร้อมการปรับประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์และออฟโหลดสำหรับการประมวลผลเครือข่ายอย่างรวดเร็วในศูนย์ข้อมูล อะแดปเตอร์เหล่านี้มาพร้อมกับประเภทการเชื่อมต่อ SFP+ หรือ RJ45

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X710