ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

กรองตาม:
พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

กราฟิก Intel® Arc™ & Iris® Xe - Windows*

Intel® Processor Identification Utility - Windows* Version

Intel® 7th-10th Gen Processor Graphics - Windows*

Intel® Processor Diagnostic Tool

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Intel® Computing Improvement Program

Intel® Arc™ Graphics Driver - Ubuntu*

กราฟิก Radeon™ RX Vega M สําหรับแล็ปท็อป HP* Spectre

ดาวน์โหลด

กราฟิก Radeon™ RX Vega M สําหรับแล็ปท็อป Dell* XPS

ดาวน์โหลด

Intel® 6th-10th Gen Processor Graphics - Windows*

Intel® Graphics Driver for Windows* [15.40]

ไดร์เวอร์ Intel® Graphics สําหรับ Windows® 7 และ 8.1 * [15.40 รุ่นที่ 6]

Intel® Graphics Driver for Windows® 10 [15.40][4th Gen]

Intel® Graphics Driver สําหรับ Windows* [15.28]

Intel® Graphics Media Accelerator Driver, Windows 7* 64, Windows Vista* 64 (exe)

Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Windows 7* and Windows Vista* (exe)

Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Windows 7*, Windows Vista, 64-Bit* (zip)

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®, Windows 7* และ Windows Vista* (zip)

Intel® HD Graphics Driver for Windows XP* 64 (exe)

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows XP* (exe)

Intel® HD Graphics Driver for Windows 7* & Windows Vista* (exe)

Intel® HD Graphics Driver for Windows Vista* 64 (exe)