อุปกรณ์ Intel® eASIC™ N5X

นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวันนี้ในด้าน 5G ไร้สาย, คลาวด์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล, AI, และการประยุกต์ใช้เอดจ์ จะต้องอาศัยอุปกรณ์ใหม่หลากหลายมากมาย และจะไม่มีขนาดเดียวใช้ได้หมดอีก อุปกรณ์ Intel® eASIC™ N5X มีโซลูชันแนวใหม่ให้กับลอจิกแบบกำหนดเองที่จะช่วยลดพลังงานคอร์ได้ถึง 50% 1ด้วยต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำลง2เมื่อเทียบกับ FPGA ขณะที่ให้เวลาในการวางตลาดที่เร็วขึ้น และด้วยต้นทุนด้านวิศวกรรมแบบไม่เกิดประจำที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับ ASIC ที่ใช้เซลล์3 4

มีเพียง Intel เท่านั้นที่เปิดใช้งานความต่อเนื่องลอจิกแบบกำหนดเองโดยสมบุรณ์ของ FPGA, structured ASIC, และ ASIC เพื่อสร้างอุปกรณ์ที่ปรับให้เหมาะกับความท้าทายเฉพาะด้านเวลาในการวางตลาด (TTM) ต้นทุน พลังงาน ปริมาณ ประสิทธิภาพ และข้อกำหนดด้านความยืดหยุ่น

อุปกรณ์ Intel® eASIC™ N5X

N5X007 N5X015 N5X024 N5X047 N5X080
eCells (M) / องค์ประกอบลอจิก (M) 0.70 1.47 2.38 4.65 8.77
ASIC gates (M) ที่เทียบเท่า 7 15 24 47 88
หน่วยความจำ M10K 1752 3,684 6,004 11,780 22,268
หน่วยความจำ M10K (Mbits) 17.94 37.72 61.48 120.63 228.02
ไฟล์ทะเบียน 128b 12,488 26,180 42,560 82,992 154,770
ไฟล์ทะเบียน 128b (Mbits) 1.6 3.35 5.45 10.62 19.81
Mega SRAM (MB) - - - - 8
ตัวจัดการอุปกรณ์ที่ปลอดภัย

การตรวจสองความถูกต้อง/การเข้ารหัสลับบิตสตรีม AES-256/SHA-256 ตัวจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย, การตรวจสอบความถูกต้องรหัสบูต ECDSA 256/384, การป้องกันการงัดแงะ, 3 คีย์รากผู้ใช้อิสระ

Vendor Authenticated boot (VAB), Secured Data Object Storage (SDOS), การเพิกถอนคีย์ตามเวลาและลำดับความสำคัญ

ระบบฮาร์ดโปรเซสเซอร์

Cortex-A53 แบบควอดคอร์ 64 บิตที่มีความถี่สูงสุด 1.5GHz ด้วยแคชคำสั่ง/ข้อมูล 32 KB, โปรเซสเซอร์ร่วม NEON, แคช L2 1 MB, การเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง (Direct Memory Access), System Memory Management Unit, หน่วยเชื่อมโยงแคช, คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็งสำหรับ DDR4/LPDDR4/LPDDR4x, USB 2.0x2, 1G eMac* x3, UART x2, SPI (อินเทอร์เฟซต่อพ่วงอนุกรม) x4, I2C x5, ตัวจับเวลาอเนกประสงค์ x7, Watchdog Timer x4

-
SoC IO EMIF* / Pin Mux / จัดเฉพาะ 140 / 48 / 24 140 / 48 / 24 140 / 48 / 24 140 / 48 / 24 -
Max GPIO 416 560 682 682 1136
XCVR32 16 24 32 64 64
XCVR56 - - - - 8
Hard PCIe Gen5 x8 - - - - 8
Hard 200GbE MAC - - - - 2
ขนาดตัว
(มม. x มม.)
ชื่อแพคเกจ N5X007 N5X015 N5X024 N5X047 N5X080
27x27 FC676, FC1085 ใช่ - - - -
29x29 FC780, FC1221 ใช่ ใช่ - - -
31x31 FC896 ใช่ ใช่ ใช่ - -
35x35 FC1152 ใช่ ใช่ ใช่ - -
40x40 FC1517 - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
42.5x42.5 FC1760 - - ใช่ ใช่ ใช่
45x45 FC1932 - - - - ใช่
47.5x47.5 FC2205 - - - - ใช่
50x50 FC2397 - - - - ใช่
52.5x52.5 FC2601 - - - - ใช่

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ใช้พลังงานน้อยลงถึง 50% เมื่อเทียบกับ FPGA - การประเมินพลังงานดำเนินการโดย Intel ในเดือนกรกฎาคม 2020 กำลังไฟถูกประเมินโดยใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime 20.3 สำหรับ Intel® Agilex™ FPGA และการคาดการณ์แบบ pre-silicon สำหรับอุปกรณ์ N5X อุปกรณ์ FPGA คือ Intel® Agilex™ FPGA AGF014 และอุปกรณ์ Intel® eASIC™ N5X คือ N5X047 อัตราสัญญาณนาฬิกาลอจิกและหน่วยความจำที่ใช้คือ 500MHz และอัตราการสลับคือ 33% สำหรับลอจิกและ 50% สำหรับหน่วยความจำสำหรับอุปกรณ์ทั้งสอง

2

ต้นทุนต่อหน่วยลดเมื่อเทียบกับ FPGA - ต้นทุนต่อหน่วยอ้างอิงจากลอจิก, หน่วยความจำ, I/O, และตัวรับส่งสัญญาณเทียบเท่าที่ใช้งานในอุปกรณ์ Intel® FPGA และ Intel® eASIC™ โดยใช้ขนาดแพ็คเกจเดียวกัน ค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป

3

เวลาพัฒนาที่ครอบคลุมเพียงแค่ ½ เมื่อเทียบกับ ASIC - เวลาพัฒนาเมื่อเทียบกับ ASIC ที่ใช้เซลล์ในโปรเซสเซอร์ที่คล้ายกัน

4

NRE และทรัพยากรด้านวิศวกรรม ลดลง - ค่าใช้จ่าย NRE และด้านวิศวกรรมที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเซลล์ ASIC มาตรฐานเนื่องจากการปรับแต่งเลเยอร์มาสก์น้อยกว่าและขั้นตอนการออกแบบน้อยกว่าโดยใช้อาร์เรย์พื้นฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใน ASIC แบบมีโครงสร้าง ค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป

5

ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.Intel.com/PerformanceIndex

6

ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ