ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ใช้พลังงานน้อยลงถึง 50% เมื่อเทียบกับ FPGA - การประเมินพลังงานดำเนินการโดย Intel ในเดือนกรกฎาคม 2020 กำลังไฟถูกประเมินโดยใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime 20.3 สำหรับ Intel® Agilex™ FPGA และการคาดการณ์แบบ pre-silicon สำหรับอุปกรณ์ N5X อุปกรณ์ FPGA คือ Intel® Agilex™ FPGA AGF014 และอุปกรณ์ Intel® eASIC™ N5X คือ N5X047 อัตราสัญญาณนาฬิกาลอจิกและหน่วยความจำที่ใช้คือ 500MHz และอัตราการสลับคือ 33% สำหรับลอจิกและ 50% สำหรับหน่วยความจำสำหรับอุปกรณ์ทั้งสอง

2

ต้นทุนต่อหน่วยลดเมื่อเทียบกับ FPGA - ต้นทุนต่อหน่วยอ้างอิงจากลอจิก, หน่วยความจำ, I/O, และตัวรับส่งสัญญาณเทียบเท่าที่ใช้งานในอุปกรณ์ Intel® FPGA และ Intel® eASIC™ โดยใช้ขนาดแพ็คเกจเดียวกัน ค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป

3

เวลาพัฒนาที่ครอบคลุมเพียงแค่ ½ เมื่อเทียบกับ ASIC - เวลาพัฒนาเมื่อเทียบกับ ASIC ที่ใช้เซลล์ในโปรเซสเซอร์ที่คล้ายกัน

4

NRE และทรัพยากรด้านวิศวกรรม ลดลง - ค่าใช้จ่าย NRE และด้านวิศวกรรมที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเซลล์ ASIC มาตรฐานเนื่องจากการปรับแต่งเลเยอร์มาสก์น้อยกว่าและขั้นตอนการออกแบบน้อยกว่าโดยใช้อาร์เรย์พื้นฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใน ASIC แบบมีโครงสร้าง ค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป

5

ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.Intel.com/PerformanceIndex

6

ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ