อุปกรณ์ Intel® eASIC™ N3X

อุปกรณ์ Intel® eASIC™ N3X ผลิตขึ้นโดยใช้กระบวนการผลิตขนาด 28 นาโนเมตร อุปกรณ์ Intel® eASIC™ ให้เวลาในการปรับใช้อุปกรณ์ที่กำหนดเองซึ่งใช้ลอจิก, DSP หรือ IO ได้อย่างรวดเร็ว

อุปกรณ์ Intel® eASIC™ N3X

อุปกรณ์ Intel® eASIC™ N3X

N3XT500 (28nm)

eCells

503,424

eDFF

346,104

Full Adders

503,424

RAM Kbits

15,409

บล็อก bRAM

1,672

PLL

16

DLL

42

MGIO-T

18 (12.5Gbps)

CS160 (7x11mm)

4/30

FC484 (23mm)

8/316

FC672 (27mm)

8/316

FC780 (29mm)

14/336

FC896 (31mm)

18/336

FC1152 (35mm)

18/392