อุปกรณ์ Intel® easicopy™

อุปกรณ์ Intel® easicopy™ ช่วยให้ OEM มีเส้นทางที่ราบรื่นจากอุปกรณ์ Intel® eASIC™ ไปยัง ASIC แบบเซลล์ ซึ่งช่วยให้ OEM สามารถลดต้นทุนอุปกรณ์และการใช้พลังงาน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

อุปกรณ์ Intel® easicopy™