อุปกรณ์ Intel® eASIC™

อุปกรณ์ Intel® eASIC™ เป็น ASIC แบบมีโครงสร้าง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีตัวกลางระหว่าง FPGA และ ASIC แบบเซลล์มาตรฐาน อุปกรณ์เหล่านี้ให้ต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำกว่าและกำลังที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ FPGA และเวลาในการออกสู่ตลาดเร็วขึ้นและลดต้นทุนด้านวิศวกรรมที่ไม่เกิดซ้ำเมื่อเปรียบเทียบกับ ASIC เซลล์มาตรฐาน อุปกรณ์ Intel® eASIC™ N5X ใหม่ ซึ่งมีชื่อรหัสเดิมว่า Diamond Mesa ได้เพิ่มระบบโปรเซสเซอร์แบบตายตัวและตัวจัดการอุปกรณ์ที่ปลอดภัยซึ่งเข้ากันได้กับ Intel® FPGA เพื่อขยายข้อเสนอพอร์ตโฟลิโอลอจิกของ Intel

อุปกรณ์ Intel® eASIC™

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.thailand.intel.com/PerformanceIndex

2

ผลลัพธ์ประสิทธิภาพอ้างอิงตามการทดสอบในวันที่ที่ระบุดังที่แสดงในการกำหนดค่า และอาจไม่แสดงถึงการอัพเดทความปลอดภัยที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ดูการสำรองข้อมูลสำหรับรายละเอียดการกำหนดค่า ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ

3

ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ

4

ค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป

5

มีการประเมินหรือจำลองผลลัพธ์แล้ว

6

คำประกาศในเอกสารฉบับนี้ที่อ้างอิงถึงแผนในอนาคตหรือความคาดหวังเป็นเพียงเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเท่านั้น คำประกาศเหล่านี้ได้รับการอ้างอิงมาจากความคาดหวังในปัจจุบัน และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมายที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความแตกต่างออกไปอย่างมากจากสิ่งที่สื่อ และแสดงในคำประกาศดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความแตกต่างออกไปอย่างมาก โปรดดูการประกาศงบการเงิน และหนังสือชี้ชวนฉบับล่าสุดของเราได้ที่ www.intc.com