ชิปเซ็ต Intel® ทั้งหมด

42 ผลลัพธ์

ตัวกรองที่ใช้

ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® QM170

 • 14 พอร์ต USB
 • Up to 8 พอร์ต USB 3.0
 • 16 เลน PCI Express (สูงสุด)
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Mobile Intel® HM170 Chipset

 • 14 พอร์ต USB
 • Up to 8 พอร์ต USB 3.0
 • 16 เลน PCI Express (สูงสุด)
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Q170 Chipset

 • 14 พอร์ต USB
 • Up to 10 พอร์ต USB 3.0
 • 20 เลน PCI Express (สูงสุด)
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® C612 Chipset

 • 14 พอร์ต USB
 • 6 พอร์ต USB 3.0
 • 8 เลน PCI Express (สูงสุด)
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

ชิปเซ็ต Intel® X99

 • 14 พอร์ต USB
 • 6 พอร์ต USB 3.0
 • 8 เลน PCI Express (สูงสุด)
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

ชิปเซ็ต Intel® C226

 • 14 พอร์ต USB
 • 6 พอร์ต USB 3.0
 • 8 เลน PCI Express (สูงสุด)
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้