ซื้อผลิตภัณฑ์ Wi-Fi 6

นวัตกรรม Wi-Fi สำหรับประสบการณ์ที่ราบรื่น

การเติบโตอย่างรวดเร็วของจำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่อ ความบันเทิงทางการสตรีม และกิจกรรมอื่นๆ ที่ใช้แบนด์วิดธ์สูง ทำให้เกิดความต้องการประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมต่อ Wi-Fi ในปัจจุบัน ความเป็นผู้นำของ Intel ในด้านนวัตกรรม Wi-Fi ยังคงดำเนินต่อไป โดยการนำประสิทธิภาพในอีกระดับมาสู่พีซีและเครือข่ายไร้สายภายในบ้านเพื่อตอบสนองความต้องการในการเชื่อมต่อของโลกที่กำลังเติบโต

เรียนรู้เพิ่มเติม