แหล่งข้อมูลทางเทคนิค: โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium®

เอกสารทางเทคนิค

เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าเพื่อดูแหล่งทรัพยากรผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ประเภท เอกสาร
รุ่น Boundary Scan Description Language (BSDL)
  โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® ซีรี่ส์ 9300 BSDL (แฟ้ม ZIP 1.8KB)
  โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® ซีรี่ส์ 9100 BSDL (แฟ้ม ZIP 20.0KB)
  โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® ซีรี่ส์ 9000 BSDL (แฟ้ม ZIP 26.2KB)
เอกสารข้อมูล
  เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® ซีรี่ส์ 9300/9500
  เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® ซีรี่ส์ 9000 และ 9100
รายการ DIMMs ที่ผ่านการตรวจสอบ
  ผลการตรวจสอบ DDR3 DIMM ระดับระบบของโปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® ซีรี่ส์ 9300
ข้อมูลแพ็คเกจ
  Intel® Customer Manufacturing Enabling Guide
เอกสารซอฟท์แวร์
  คู่มือการรับมือข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์ตระกูล Intel® Itanium®
  คู่มือสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์ข้อตกลงและ Runtime Itanium®
  ข้อมูลจำเพาะ System Abstraction Layer โปรเซสเซอร์ตระกูล Intel® Itanium®
เอกสารทางเทคนิค
  สถาปัตยกรรม Itanium® สำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์
  การตั้งโปรแกรมระบบซึ่งใช้ Itanium®
  การประมวลผลทางวิทยาศาสตร์บนระบบซึ่งใช้ Itanium®