ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งาน Intel ได้

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลซัพพลายเออร์สำหรับผู้จำหน่ายซ็อกเก็ต rPGA 988/989 ที่สามารถใช้งาน Intel ได้ สำหรับตระกูลโมบายล์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™

รายงานการตรวจสอบ (การแก้ไข 1.0) มีให้ตามการร้องขอสำหรับซัพพลายเออร์ซ็อกเก็ตแต่ละรายที่ได้รับการตรวจสอบ ซัพพลายเออร์เหล่านี้อาจผลิตทั้งโซลูชันที่สามารถใช้งาน Intel ได้และที่ไม่สามารถใช้งาน Intel ได้ ซัพพลายเออร์หรือซ็อกเก็ตใดๆ ที่หมายเลขชิ้นส่วนไม่ได้นำมาลงรายการที่นี่ ไม่ได้รับการตรวจสอบโดย Intel โปรดร่วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพเหมือนกันกับที่ได้รับการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอส่วนประกอบกับซัพพลายเออร์ OEM และผู้ประกอบระบบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบความร้อน กลไก และสภาพแวดล้อมของโซลูชันเหล่านี้

Intel-enabled rPGA947 socket

ซัพพลายเออร์

หมายเลขชิ้นส่วน

บุคคลติดต่อ

โทรศัพท์

อีเมล

Foxconn


rPGA947: PZ94726-3641-41H
rPGA947T2: PZ94727-3632-41H

Eric Ling


503-693-3509 ext. 225


eric.ling@foxconn.com


LOTES

rPGA947: AZIF0012-P001B

Cathy Yang

+86-20-84686519 ext. 219

Cathy@lotes.com.cn

Tyco

2134747-1

Alex Yeh

+886-2-21715280

Alex.yeh@te.com

ซ็อกเก็ต rPGA 988/989 ที่สามารถใช้งาน Intel ได้

ซัพพลายเออร์ หมายเลขชิ้นส่วน บุคคลติดต่อ โทรศัพท์ อีเมล
Foxconn rPGA988A: PZ98827-364A-01F
rPGA988B: PZ98827-364B-01F
rPGA989: PZ98927-36P3-01H
Eric Ling 503-693-3509 ext. 225 eric.ling@foxconn.com
Tyco rPGA988A: 1-2013620-2
rPGA988B: 2-2013620-1
rPGA989: 2013620-1
Billy Hsieh +886-2-8768-2788 x617 billy.hsieh@te.com
Molex rPGA988A: 479890232
rPGA988B: 479890332
rPGA989: 479890532
Scott Sommers 630-969-4550 Scott.Sommers@molex.com