ส่วนประกอบทางกลด้านความร้อน

สำหรับ โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ที่มีกำลังการออกแบบทางความร้อน 130W (เช่น โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3930K, โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3820 โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3960K Extreme Edition )

ซัพพลายเออร์ของส่วนประกอบสนับสนุนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการออกแบบระบบที่ทำงานด้วยตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ผู้จำหน่ายที่อยู่ในรายชื่อจะจัดหาส่วนประกอบสนับสนุนสำหรับโปรเซสเซอร์ในแพ็คเกจ 2011-Land Grid Array (LGA) ผลิตภัณฑ์ของผู้จำหน่ายบางรายอาจเป็นไปตามตามแนวทางการออกแบบในรายการบนหน้าเอกสารทางเทคนิค

ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งาน Intel ได้

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับซัพพลายเออร์สำหรับผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งาน Intel ได้ สำหรับตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 สำหรับซ็อกเก็ต LGA2011-0 ซัพพลายเออร์เหล่านี้อาจผลิตทั้งโซลูชันที่สามารถใช้งาน Intel ได้และที่ไม่สามารถใช้งาน Intel ได้

หมายเหตุ: ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอส่วนประกอบโดยซัพพลายเออร์ OEM และผู้ประกอบระบบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบความร้อน กลไก และสภาพแวดล้อมของโซลูชันเหล่านี้

ซ็อกเก็ต LGA 2011-0 และส่วนประกอบ ILM

ซัพพลายเออร์

คำอธิบายเกี่ยวกับชิ้นส่วน

หมายเลขชิ้นส่วนของ Intel

บุคคลติดต่อ

โทรศัพท์

อีเมล

Amtek*

LGA2011-0 Square ILM

E91838-003

Alvin Yap

+86-752-263-4562

alvinyap@amtek.com.cn

 

LGA2011-0 Backplate

E91834-001

Cathy Yu

+86-752-261-6809

cathy_yu@amtek.com.cn

Foxconn*

ซ็อกเก็ต LGA2011-0

E64556-002

Eric Ling

+1-503-693-3509 x225

eric.ling@foxconn.com

 

LGA2011-0 Square ILM

E91838-003

 

 

 

 

LGA2011-0 Backplate

E91834-001

 

 

 

Lotes*

ซ็อกเก็ต LGA2011-0

E64556-002

Cathy Yang

+86-20-84686519 x219

Cathy@lotes.com.cn

 

LGA2011-0 Square ILM

E91838-003

 

 

 

 

LGA2011-0 Backplate

E91834-001

 

 

 

Molex*

ซ็อกเก็ต LGA2011-0

E64556-002

Carol Liang

+86 21 504 80889 x3301

carol.liang@molex.com

 

LGA2011-0 Square ILM

E91838-003

 

 

 

 

LGA2011-0 Backplate

E91834-001

 

 

 

Tyco*

ซ็อกเก็ต LGA2011-0

E64556-002

Alex Yeh

+886-2-87682788 x280

alex.yeh@te.com

 

LGA2011-0 Square ILM

E91838-003

 

 

 

 

LGA2011-0 Backplate

E91834-001

 

 

 

ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 สำหรับซ็อกเก็ต LGA2011-0 ที่มีกำลัง Thermal Design Power 130W

ซัพพลายเออร์

คำอธิบายเกี่ยวกับชิ้นส่วน

หมายเลขชิ้นส่วนของ Intel

บุคคลติดต่อ

โทรศัพท์

อีเมล

Foxconn*

Desktop Radial Fin Heatsink (DRA-A)

E94315-001

Cary Huang

+1-512-681-1120

cary.huang@foxconn.com

CCI (Chaun Choung Technology Corp.)*

Desktop Tall Heat Pipe Heatsink

E77931-002

Monica Chih

+866-2-29952666 x1131

monica_chih@ccic.com.tw

ส่วนประกอบสนับสนุนที่เป็นทางเลือก

ซัพพลายเออร์ดังต่อไปนี้ได้พัฒนาโซลูชันการระบายความร้อนสำหรับการออกแบบระบบที่ทำงานด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ซึ่งได้ถูกทดสอบอย่างอิสระโดยหน่วยงานทดสอบของบุคคลที่สามซึ่ง Intel ให้การสนับสนุน ซัพพลายเออร์เหล่านี้อาจจะผลิตโซลูชันที่มีความสอดคล้องและไม่สอดคล้อง นอกเหนือไปจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ในรายการด้านล่าง โปรดเข้ามาเยี่ยมชมหน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อดูข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงเกี่ยวกับสถานะของผู้ผลิตฮีทซิงค์

หมายเหตุ: ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอส่วนประกอบโดยซัพพลายเออร์ OEM และผู้ประกอบระบบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบความร้อน กลไก และสภาพแวดล้อมของโซลูชันเหล่านี้

ฮีทซิงค์สำหรับตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 สำหรับซ็อกเก็ต LGA2011-0 ที่มีกำลังการออกแบบทางความร้อน 130W

ฮีทซิงค์เหล่านี้ได้ถูกทดสอบความสอดคล้องตามข้อกำหนดด้านความร้อน, ทางกล และการลดระดับโหลด

ซัพพลายเออร์

หมายเลขชิ้นส่วน

บุคคลติดต่อ

โทรศัพท์

อีเมล

Thermalright*

TRUE Spirit 140

Chris Lee

+886-2-8663-6630 x23

chrislee@thermalright.com

Thermolab*

TL1-M (bada2010)

Chun Han Park

+82-31-502-2665

chpark@thermolab.co.kr

Zalman*

CNPS12X

Jinkook Kim

+82-70-4480-7829

sugarman@zalman.co.kr

Akasa*

AK-CC6501EPO1

Yiyen Chen

+886-2-2999-6289

sales@akasa.com.tw

Thermaltake*

CLP0601

Waylon Chou

+886-2-87975788 x2687

waylon@thermaltake.com

Zalman*

CNPS9900 Max

Jinkook Kim

+82-70-4480-7829

sugarman@zalman.co.kr

CoolerMaster*

TPC812

Mark Tsai

+886-2-3234-0050

sales@coolermaster.com.tw