นี่เป็นชุดข้อมูลบันทึกประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel   แก้ไขล่าสุด: มกราคม 2009
กลับไปที่ เวอร์ชั่นปัจจุบัน

 

Intel ยึดมั่นในการให้ความเคารพต่อข้อมูลอันเป็นความลับของท่าน การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ Intelได้ถูกวางกรอบไว้ดังที่แสดงด้านล่างและในประกาศเพิ่มเติมที่แสดงไว้ ณ จุดที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Intel เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลบัตรที่ใช้ในการชำระเงินด้วยเหตุผลหลายประการ โดยเราจะแจ้งเหตุผลของการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเราร้องขอข้อมูลนั้นๆ จากท่าน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Intel จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านได้ร้องขอ เพื่อช่วยในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมออนไลน์ของท่าน หรือเพื่อนำมาเป็นข้อมูลการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่แตกต่างไปโดยไม่ขออนุญาตจากท่านล่วงหน้า

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Intel อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ Intel Corporation ในสหรัฐอเมริกา บริษัทสาขาใดๆ ของ Intel ทั่วโลก หรือกับบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาต โดย Intel จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามในปริมาณที่น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามคำร้องขอได้สำเร็จเท่านั้น และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์อื่นใด

Intel อาจจำเป็นต้องเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อการดำเนินการในทางกฎหมายและเพื่อการใช้สิทธิทางกฎหมายของ Intel หรือเพื่อปกป้องจากการเรียกร้องทางกฎหมายใดๆ

Intel อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใดที่ Intel มีเพื่อการสอบสวน ป้องกัน หรือเพื่อการดำเนินการใดๆ ต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย กรณีที่มีข้อสงสัยว่าจะมีการหลอกลวง และต่อเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการคุกคามความปลอดภัยทางกายภาพของบุคคลใดๆ การละเมิดข้อตกลงในการใช้ของ Intel หรือเหตุอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ลักษณะการติดต่อสื่อสารที่ประสงค์

ท่านสามารถจัดการลักษณะการติดต่อสื่อสารที่ประสงค์ของท่านโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ แวะไปยังเว็บไซท์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดโดยเฉพาะ แวะไปยัง Intel Subscription Center; ติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ หรือส่งจดหมายไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ตามที่ปรากฏด้านล่างโดยระบุชื่อ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดคำร้องขอของท่าน ตัวอย่างเช่น หากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าว ให้ระบุชื่อของจดหมายข่าวนั้น

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านอาจเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้: แวะไปยังเว็บไซท์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดโดยเฉพาะ แวะไปยัง Intel Profile Center; ติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์; หรือส่งจดหมายไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ตามที่ปรากฏด้านล่างโดยระบุชื่อ ที่อยู่อีเมล์ id บัญชีสมาชิก และวัตถุประสงค์ของคำร้องขอ

ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Intel ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมหลายรูปแบบร่วมกันเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหายและการใช้ในทางที่ผิด ตัวอย่างเช่น เราใช้การเข้ารหัสเมื่อมีการส่งถ่ายข้อมูลบัตรสำหรับการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต

รูปแบบส่วนตัว

Intel ใช้คุ้กกี้ web beacons และข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเรา ในการนำมาเป็นข้อมูลการใช้งานออนไลน์ของท่านเพื่อปรับปรุงการให้บริการของเรา ตัวอย่างเช่น เราใช้คุ้กกี้เพื่อจดจำตัวเลือกประเทศและภาษาที่ท่านเลือกในเว็บไซท์ของเรา

การเก็บข้อมูล

Intel จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลนั้นถูกเก็บรวบรวม หรือตามที่ข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

เว็บไซท์ที่ถูกเชื่อมโยง

Intel อาจจัดให้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซท์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามซึ่งนโยบายนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึง เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายด้านการรักษาความลับของข้อมูลที่ประกาศในเว็บไซท์เหล่านั้น

การรักษาความลับของข้อมูลของเด็ก

Intel ไม่เก็บรวบรวมข้อมูลของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากเราได้ทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก เราจะลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากระบบของเรา

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

Intel อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง Intel Corporation ในสหรัฐอเมริกาหรือไปยังบริษัทสาขาของ Intel ทั่วโลก เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สามที่อยู่ในอีกประเทศหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผล เก็บ หรือการดำเนินการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

Intel ได้ปฏิบัติตามหลักการ Safe Harbor ของ U.S. Department of Commerce สำหรับข้อมูลออฟไลน์ ออนไลน์ และข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลแบบแมนนวล

วิธีการติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อ Intel ได้โดยใช้แบบฟอร์มติดต่อเรา หรือส่งจดหมายมายังที่อยู่ทางไปรษณีย์ตามที่ปรากฏด้านล่าง ทั้งนี้ โปรดระบุข้อมูลที่ติดต่อของท่าน ชื่อของเว็บไซท์หรือบริการของ Intel และคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับคำร้องขอหรือข้อกังวลใจของท่านเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลของท่าน

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

ปรับปรุงล่าสุด: มกราคม 2009