• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

สรุปประกาศการรักษาความลับของข้อมูลออนไลน์ของ Intel

ประกาศการรักษาความลับของข้อมูลออนไลน์ของ Intel และสรุปข้อมูลนี้มีผลใช้กับเว็บไซท์ของ Intel Corporate ทั่วโลก

เว็บไซต์ของเราใช้ cookie สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ cookie ของเรา โปรดดู ประกาศเกี่ยวกับ Cookie  


ข้อมูลส่วนบุคคล

Intel เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลหลายประการ ตัวอย่างเช่น เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านได้ร้องขอ เพื่อช่วยในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมออนไลน์ของท่าน หรือเพื่อนำมาเป็นข้อมูลการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน โดย Intel จะแจ้งเหตุผลของการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อได้ร้องขอข้อมูลนั้น และจะเก็บข้อมูลนั้นไว้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในการเก็บรวบรวมหรือตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด  

การใช้

Intel จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมนั้น เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่แตกต่างไปโดยไม่ขออนุญาตจากท่านล่วงหน้า โดยเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ Intel Corporation ในสหรัฐอเมริกา บริษัทสาขาใดๆ ของ Intel ทั่วโลก หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาต และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์อื่นใด

ทางเลือก

คุณสามารถเข้าถึงและอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดการสื่อสารของคุณด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้: ไปที่เว็บไซต์จำเพาะของสินค้าและบริการ; ไปที่ Intel Subscription Center; ไปที่ Intel Profile Center; หรือ ติดต่อเรา โดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์

วิธีการติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อ Intel ได้โดยใช้แบบฟอร์มติดต่อเรา หรือส่งจดหมายมายังที่อยู่ทางไปรษณีย์ตามที่ปรากฏด้านล่าง ทั้งนี้ โปรดระบุข้อมูลที่ติดต่อของท่าน ชื่อของเว็บไซท์หรือบริการของ Intel และคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับคำร้องขอหรือข้อกังวลใจของท่านเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลของท่าน

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

อัพเดตล่าสุด: มกราคม 2009