ปรับปรุงครั้งสุดท้าย: 20 ธันวาคม 2019

ประกาศนี้เป็นการอัพเดทและมีผลเหนือเวอร์ชันก่อนหน้า เราอาจเปลี่ยนประกาศได้ทุกเมื่อ เนื้อหาในส่วน “ปรับปรุงครั้งสุดท้าย” ซึ่งอยู่ด้านบนของหน้านี้แสดงรายการว่าประกาศฉบับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราเผยแพร่ประกาศฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์หรือผ่านทางเว็บไซต์

เว็บไซต์ของเรา (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกันเพื่อเป็นการรับประกันว่าเรามอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านการนำเสนอข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนเพื่อความพึงพอใจของคุณโดยเฉพาะ จดจำรายการผลิตภัณฑ์และการตลาดที่คุณชื่นชอบ และช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกัน วิธีการที่เรานำคุกกี้และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกันไปใช้ และวิธีการควบคุม ได้ที่ด้านล่าง

การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกัน

ประกาศฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่ Intel พาร์ทเนอร์ของเรา และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกัน (อาทิเช่น พิกเซลแท็ก, เว็บบีคอน, Clear GIF, JavaScript และการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่อง) เราจะเรียกคุกกี้และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกันสั้นๆ ว่า “คุกกี้” ในเนื้อหาทั้งหมดของประกาศฉบับนี้ นอกจากนี้เราจะอธิบายตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับคุกกี้อีกด้วย ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมการใช้คุกกี้ของ Intel ซึ่งอาจจะใช้โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ (รวมถึงเว็บไซต์และแอพบนอุปกรณ์มือถือ) ซึ่ง Intel เป็นเจ้าของและควบคุม ("เว็บไซต์")

ในบางกรณีเราอาจใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคล หรือกลายมาเป็นข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อเรารวมข้อมูลนั้นเข้ากับข้อมูลอื่น ในกรณีดังกล่าวประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Intel จะนำมาใช้ร่วมกับประกาศของ Intel ฉบับนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กซึ่งโดยปกติแล้วประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกันของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่านทางอุปกรณ์ดังกล่าว มีการใช้คุกกี้อย่างแพร่หลายโดยเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเป็นการรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์

ต่อไปนี้เป็นคุกกี้ประเภทต่างๆ ที่เราและผู้ให้บริการของเราอาจใช้บนเว็บไซต์ของเรา:

 • คุกกี้ที่สำคัญ คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของเรา (ตัวอย่างเช่น เพื่อทำให้คุณสามารถเข้าถึงส่วนที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา หรือใช้ตะกร้าสินค้า) คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าชมส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์และใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ได้ การปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้จะขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ และอาจส่งผลให้คุณสมบัติและบริการไม่สามารถใช้งานได้
 • คุกกี้การวิเคราะห์และการปรับแต่ง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราวิเคราะห์กิจกรรมบนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นที่เราโพสต์เนื้อหา เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจจะใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เยี่ยมชมจะสามารถพบข้อมูลที่กำลังค้นหาบนเว็บไซต์ของเราได้อย่างง่ายดาย วิธีหนึ่งก็คือการรับรู้และนับจำนวนผู้เยี่ยมชม และดูวิธีการที่พวกเขาเปลี่ยนไปชมส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราขณะที่กำลังเข้าใช้งาน นอกจากนี้คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ยังช่วยในการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของเรา เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงแคมเปญโฆษณาและปรับแต่งเนื้อหาเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับผู้ที่มีส่วนกับโฆษณาของเรา
 • คุกกี้เพื่อการทำงาน คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อจดจำคุณเมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเรา ทำให้เราสามารถปรับเนื้อหาเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับคุณ เอ่ยชื่อคุณเพื่อทักทาย และจดจำการตั้งค่าต่างๆ ของคุณ (เช่น การเลือกภาษาหรือภูมิภาคของคุณ)
 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา คุกกี้เหล่านี้จะบันทึกกิจกรรมออนไลน์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา หน้าที่คุณเข้าชม ลิงค์และโฆษณาที่คุณคลิก วัตถุประสงค์หนึ่งของการบันทึกกิจกรรมออนไลน์ดังกล่าวเพื่อช่วยทำให้เนื้อหาซึ่งแสดงบนเว็บไซต์ของเรามีความสอดคล้องกับคุณมากขึ้น วัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งคือเพื่อให้เราและผู้ให้บริการของเราสามารถนำเสนอโฆษณาหรือการสื่อสารอื่นๆ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความสนใจที่เด่นชัดของคุณ นอกจากนี้การนำเสนอโฆษณาหรือการสื่อสารอื่นๆ ที่มีความสอดคล้องกับความสนใจของคุณโดยเราและผู้ให้บริการของเราดังกล่าวยังมีความเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์ของเราอีกด้วย อาทิเช่น ผู้เผยแพร่ แพลตฟอร์มในการบริหารข้อมูล และแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการโฆษณา (Demand Side Platform) ซึ่งช่วยในการจัดการข้อมูล ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณชมหน้าใดหน้าหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา เราอาจจะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีการอ้างอิงถึงในหน้านั้นหรือผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลึงกันขึ้นมาให้คุณชมบนเว็บไซต์ของเราหรือบนเว็บไซต์อื่น เรา ผู้ให้บริการของเรา และพาร์ทเนอร์ของเรายังอาจจะผนวกข้อมูลอื่นเข้ากับข้อมูลซึ่งรวบรวมจากคุกกี้เหล่านี้ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม และแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอโฆษณาแก่คุณ

Intel รวบรวมและใช้ข้อมูลอื่นๆ อย่างไร?

เราและผู้ให้บริการของเราอาจจะใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง

 • เพื่อช่วยเราและบุคคลที่สามให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ
 • วิเคราะห์รูปแบบการเข้าชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา
 • นำเสนอโฆษณา การสื่อสาร และเนื้อหาจากเราและบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเราและของบุคคลที่สาม โดยเจาะจงให้ตรงกับความสนใจของคุณ
 • จดจำการตั้งค่าภาษาและการตั้งค่าอื่นๆ ของคุณ
 • ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่คุณกำลังมองหา
 • มอบบริการที่ปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
 • นับจำนวนคนที่เข้าใช้เว็บไซต์ของเรา และวิธีการที่พวกเขาใช้เว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เข้าใจผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ดีขึ้น
 • หากคุณลงทะเบียนกับเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา เราอาจจะเชื่อมโยงข้อมูลนั้นกับข้อมูลอื่นซึ่งเรารวบรวมจากคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หรือข้อมูลที่คุณมอบให้ ข้อมูลของคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เราได้รับจากคุณ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณที่ได้รับจากบุคคลที่สาม เราจะใช้ข้อมูลซึ่งนำมารวมกันนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการวิเคราะห์

คุกกี้จะค้างอยู่ในอุปกรณ์ของฉันนานเท่าไหร่

คุกกี้บางชนิดจะเริ่มทำงานตั้งแต่เวลาที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ Intel จนกระทั่งสิ้นสุดช่วงเวลาการค้นดูเว็บนั้นๆ คุกกี้เหล่านี้จะหมดอายุและจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ต คุกกี้เหล่านี้เรียกกว่าคุกกี้ “ชั่วคราว”

คุกกี้บางชนิดจะค้างอยู่ในอุปกรณ์ของคุณระหว่างช่วงเวลาการค้นดู และจะไม่หมดอายุแม้ว่าคุณจะปิดเบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ต คุกกี้เหล่านี้เรียกว่าคุกกี้ “ถาวร” ระยะเวลาที่คุกกี้ถาวรจะอยู่บนอุปกรณ์ของคุณจะต่างกันไปสำหรับคุกกี้แต่ละตัว เราและบุคคลอื่นใช้คุกกี้ถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย อาทิเช่น เพื่อเก็บการตั้งค่าของคุณไว้สำหรับการเข้าชมในครั้งถัดไป และเพื่อเป็นการติดตามที่แม่นยำมากกว่าเกี่ยวกับความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ คุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์บ่อยเพียงใด วิธีการเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณแตกต่างกันในช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างไรบ้าง และประสิทธิภาพของการโฆษณา

ใครนำคุกกี้มาไว้ในอุปกรณ์ของฉัน

ในฐานะที่ Intel เป็นผู้ควบคุมเว็บไซต์ Intel จึงอาจเป็นผู้ใส่คุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้เรียกว่าคุกกี้ “บุคคลที่หนึ่ง” อาจมีบุคคลอื่นนอกเหนือจาก Intel ที่สามารถใส่คุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณได้เช่นกัน คุกกี้เหล่านี้เรียกว่าคุกกี้ “บุคคลที่สาม” เช่นพันธมิตรของ Intel อาจใส่คุกกี้บุคคลที่สามเพื่อเปิดใช้บริการสนทนาออนไลน์

อาจมีการใช้คุกกี้เพื่ออนุญาตให้เราและบุคคลที่สามรู้เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา และเพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่คุณโต้ตอบกับอีเมล โฆษณา หรือเนื้อหาอื่นๆ คุกกี้อาจถูกใช้เพื่อรวบรวมผลรวมของข้อมูลหรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้ (อาทิเช่น ระบบปฏิบัติการของคุณ รุ่นของเบราว์เซอร์ และ URL ที่นำคุณมาสู่เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงจากอีเมลและโฆษณา) และนำไปใช้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นและทำความเข้าใจกับรูปแบบของการรับส่งข้อมูล เทคโนโลยีดังกล่าวนับจำนวนของผู้ใช้ซึ่งเข้าใช้บริการผ่านทางแบนเนอร์โฆษณาที่เจาะจงนอกเว็บไซต์ Intel หรือผู้ที่คลิกลิงค์หรือภาพกราฟิกที่อยู่ในจดหมายข่าวทางอีเมลซึ่งได้รับจาก Intel นอกจากนี้ยังมีการใช้คุกกี้เป็นเครื่องมือเพื่อรวบรวมสถิติผลรวมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ Intel เพื่อทำการวิเคราะห์และช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดีที่สุด และเพื่อนำเสนอโฆษณาให้แก่คุณโดยอ้างอิงจากความสนใจของคุณ โดยเราจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้

Intel ใช้การโฆษณาออนไลน์และโฆษณาบนอุปกรณ์พกพาอย่างไร

เราและบุคคลที่สาม รวมทั้งพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีและผู้ให้บริการ ใช้การโฆษณาโดยอิงกับความสนใจเพื่อนำเสนอโฆษณาและเนื้อหาเฉพาะบุคคลซึ่งเราและนักโฆษณาคนอื่นๆ เชื่อว่าคุณจะสนใจ ภายใต้ขอบเขตที่ผู้จำหน่ายบุคคลที่สามใช้คุกกี้เพื่อให้บริการเหล่านี้แก่ Intel หรือผู้อื่น Intel จะไม่ควบคุมการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวหรือข้อมูลซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือนโยบายใดๆ ของบุคคลที่สามดังกล่าว

อาจมีการนำเสนอโฆษณาแก่คุณโดยอ้างอิงจากพฤติกรรมออนไลน์หรือพฤติกรรมบนอุปกรณ์พกพาของคุณ (บนเว็บไซต์ Intel และเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ Intel) การค้นหาของคุณ การตอบสนองของคุณต่อโฆษณาหรืออีเมลฉบับใดฉบับหนึ่งของเรา หน้าซึ่งคุณเข้าชม ตำแหน่งที่ตั้งโดยรวมของคุณ หรือข้อมูลอื่นๆ โฆษณานี้อาจจะปรากฏบนเว็บไซต์ของเราหรือบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม พาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีซึ่งเราทำงานด้วยเพื่อช่วยเราในการทำโฆษณาโดยอิงกับความสนใจอาจจะเป็นสมาชิกของสมาคมซึ่งมีการกำกับดูแลกันเอง อาทิเช่น Network Advertising Initiative (NAI) และ  Digital Advertising Alliance (DAA) สำหรับเว็บไซต์ซึ่งมุ่งให้บริการแก่บุคคลที่อาศัยในสหภาพยุโรป เราอาจจะทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นสมาชิกของ European Digital Advertising Alliance (eDAA) คุณอาจจะได้เห็นโฆษณาของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ Intel หรือบนเว็บไซต์อื่นหรือในรูปแบบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการเข้าชมและกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ Intel และเว็บไซต์อื่นๆ

ฉันจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

คุณสามารถเลือกว่าจะรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ วิธีหนึ่งที่คุณทำได้คือการตั้งค่าเบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ต เบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณสามารถควบคุมคุกกี้ส่วนใหญ่ได้โดยผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ (โปรดทราบว่าหากคุณใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อบล็อกคุกกี้ทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์เราได้) เว็บไซต์ต่อไปนี้ให้ข้อมูลวิธีปรับการตั้งค่าคุกกี้ในเบราว์เซอร์ที่ได้รับความนิยมบางเบราว์เซอร์

คุณยังสามารถใช้ปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ เช่น Ghostery* จาก Ghostery GmbH เพื่อปิดคุกกี้ (ปลั๊กอินของเบราว์เซอร์เป็นซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่เพิ่มความสามารถพิเศษให้เบราว์เซอร์ของคุณ เช่น เพื่อเล่นวิดีโอหรือสแกนไวรัส) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาตามความสนใจเฉพาะ และตัวเลือกต่างๆ ของคุณ โปรดดูที่ไซต์ต่างๆ เหล่านี้: Digital Advertising AllianceNetwork Advertising Initiativeและ Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาหรือโฆษณาให้เหมาะกับคุณโดยเข้าไปที่ลิงค์เหล่านี้ โปรดทราบว่าหากหากคุณเลือกที่จะไม่ใช้คุกกี้ดังกล่าว ไม่ได้แปลว่าคุณจะเห็นโฆษณาน้อยลง แต่โฆษณาที่คุณเห็นอาจจะมีความสอดคล้องกับความสนใจของคุณน้อยลง

Intel ใช้คุกกี้ Flash หรือ Local Shared Object

เว็บไซต์ของเราอาจใช้สิ่งที่รู้จักในชื่อ "คุกกี้ Flash" (มีอีกชื่อหนึ่งว่า Local Shared Objects) เพื่อใช้จดจำการตั้งค่าและลักษณะ เพื่อนำเสนอเนื้อหาพิเศษ เช่น การเล่นวิดีโอและภาพเคลื่อนไหว และเพื่อการดำเนินการอื่นๆ ของเว็บไซต์

หากคุณไม่ต้องการให้จัดเก็บคุกกี้ Flash บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถปรับการตั้งค่า Flash Player เพื่อบล็อกการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ Flash โดยการใช้เครื่องมือที่อยู่ใน แผงการตั้งค่าการจัดเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ คุณยังสามารถควบคุมคุกกี้ Flash ได้โดยไปที่ แผงการตั้งค่าการจัดเก็บข้อมูลทั่วโลก และทำตามขั้นตอน (ซึ่งอาจรวมถึงขั้นตอนที่อธิบายวิธีลบคุกกี้ Flash ที่มีอยู่ (หรือที่เรียกว่า "ข้อมูล" บนไซต์ Macromedia) วิธีป้องกันไม่ให้มีการติดตั้ง Flash LSO ลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต และ (สำหรับ Flash Player 8 และใหม่กว่า) วิธีบล็อกคุกกี้ Flash ที่ไม่ได้ส่งมาจากผู้ควบคุมหน้าที่คุณเข้าชมในเวลานั้น เป็นต้น)

โปรดทราบว่าการตั้งค่า Flash Player เพื่อจำกัดการยอมรับคุกกี้ Flash อาจลดหรือขัดขวางการทำงานของแอพพลิเคชั่น Flash บางอย่าง อาจรวมถึงแอพพลิเคชั่น Flash ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับบริการหรือเนื้อหาออนไลน์ของเรา

แล้วเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เป็นอย่างไร

คุกกี้ไม่ใช่วิธีเดียวในการระบุหรือติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Intel อาจใช้เทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน เช่น เว็บบีคอน (บางครั้งเรียกว่า "พิกเซลติดตาม" หรือ "Clear Gif") ด้วยเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นไฟล์กราฟิกขนาดเล็กที่มีตัวระบุแบบเฉพาะที่ทำให้เราระบุได้เมื่อมีคนเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือเปิดอีเมลที่เราส่งให้ ส่วนใหญ่เทคโนโลยีเหล่านี้อาศัยคุกกี้เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นการปฏิเสธคุกกี้จึงจะทำให้การทำงานไม่เป็นปกติ

Intel ตอบสัญญาณ Do Not Track ว่าอย่างไร

ขณะนี้ไม่มีอุตสาหกรรมใดเห็นด้วยต่อการตอบกลับสัญญาณ Do Not Track ขณะนี้บริการและเว็บไซต์ของ Intel มีการทำงานเหมือนกันโดยอังกับสัญญาณ Do Not Track ของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Do Not Track โปรดดู เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับ Do Not Track

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Intel

Intel ยึดมั่นต่อความเป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของ Intel ต่อข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Intel และมาตรฐานทางจริยธรรมของ Intel

วิธีการติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของ Intel คุณสามารถติดต่อ Intel ได้โดยใช้แบบฟอร์มติดต่อเรา หรือส่งจดหมายมาตามที่อยู่ด้านล่าง ทั้งนี้ โปรดระบุข้อมูลที่ติดต่อของคุณ ชื่อของเว็บไซต์หรือบริการของ Intel และคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับคำร้องขอหรือข้อกังวลของคุณเกี่ยวกับคุกกี้

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA