วัตถุประสงค์ทั่วไป

Intel-based อินสแตนซ์ต่างๆ ของ AWS สําหรับใช้งานทั่วไปให้โครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์ที่สมดุลเพื่อให้เหมาะกับเวิร์กโหลดที่หลากหลาย อินสแตนซ์เหล่านี้เหมาะสําหรับการประยุกต์ใช้งานที่ใช้การประมวลผล หน่วยความจํา และระบบเครือข่ายในสัดส่วนที่เท่ากัน เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์และที่เก็บโค้ด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินสแตนซ์สําหรับใช้งานทั่วไป ›

  • M7i: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 4 | 4 Sapphire Rapids
  • M7i-Flex: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเน อเรชั่น 4 | Sapphire Rapids
  • R7iz: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 4 | Sapphire Rapids
  • C7i: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 4 | Sapphire Rapids
  • M6i: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3 | Ice Lake
  • M4: Intel® Xeon® โปรเซสเซอร์ E5-2686 หรือโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2676 | Broadwell และ Haswell
  • M5: Intel® Xeon® Platinum โปรเซสเซอร์ 8175M | โปรเซสเซอร์ สกายเลค
  • M5n, M5zn: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ | โปรเซสเซอร์ Cascade Lake
  • T2 (Burstable): โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® | โปรเซสเซอร์ Broadwell และ Haswell
  • T3 (Burstable): โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ | โปรเซสเซอร์ สกายเลค

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้